Preamble

Ti a pe tabi ko pe, Ọlọrun yoo wa
π•π•†β„‚π”Έπ•‹π•Œπ•Š π”Έπ•‹β„šπ•Œπ”Ό ℕ𝕆ℕ π•π•†β„‚π”Έπ•‹π•Œπ•Š π”»π”Όπ•Œπ•Š 𝔸𝔻𝔼ℝ𝕀𝕋
(Called or not called, God Will be present)

Lead us up beyond light,
beyond knowing and unknowing,
to the topmost summit of truth,
.
where the mysteries lie hidden,
unchanging and absolute,
in the dazzling darkness
of the secret silence.
All light is outshined
by the intensity of their shade.
.
Our senses are flooded, our minds blinded
by such unseen beauty
beyond all beauty.
.
Dionysius the Areopagite

*****************

The great events of world history are, at bottom, profoundly unΒ­important. In the last analysis, the essential thing Is the life of the Individual.
This alone makes history, here alone do the great transformations first take place, and the whole future, the whole history of the world, ultimately spring as a gigantic summation from these hidden sources in individuals.
In our most private and most subjective lives we are not only the passive witnesses of our age, and its sufferers, bait also its makers.  We make our own epoch.

C.G. Jung, 1934 . C.W. 10, para. 315

*****************

β€œCivilization is in a race between education and catastrophe. Let us learn the truth and spread it as far and wide as our circumstances allow. For the truth is the greatest weapon we have.”

― H. G. Wells

*****************

If your condition today make you shake
And you still dey not talk the way you feel
Make you open your two ears very well
To hear the truth talk me I dey talk
Listen make you dey agree for me
Every day and night you dey hear me talk
One day you self you agree with me
To dey act the way as you dey feel
Remember if you no act your own
One day of course we must die

Fela Anikulapo Kuti.  β€˜Army Arrangement’

*****************

β€œYou can choose to be free , but it’s last decision you’ll ever make”

Kafka

*****************

“What’s public and what’s private anyway? And what difference does it make? We are all scandals. But each differently, of course.”-  

James Hillman.

*****************

The hardest truth of life is that it ends. We cannot choose when, or where, or how, but we can choose why.